Senioren beim Strandspaziergang

Impresum

BEMER Int. AG
Austrasse 15
FL – 9495 Triesen
Tel. +423 / 399 39 99
E-Mail: [email protected]

Rev. Nr.: 2022-2011 – Rev. 21.1

Vyloučení odpovědnosti

Nároky z titulu odpovědnosti, vznesené vůči autorovi textu a vztahující se na škody materiální či nemateriální povahy, způsobené použitím či nepoužitím zobrazených informací nebo použitím nekompletních či chybných informací, jsou zásadně vyloučeny.

Autor textu si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit, doplnit či smazat části stránek nebo celé obsahy, případně jejich zveřejňování částečně či zcela zastavit.Ani přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsahy externích odkazů. Za obsahy stránek, na něž se odkazuje, nesou výhradní odpovědnost  provozovatelé těchto stránek.

Všechny údaje, informace, výsledky, nabídky atp., uveřejněné na těchto internetových stránkách, byly vytvořeny podle nejlepšího vědomí a svědomí a jejich autor je s největší možnou pečlivostí zkontroloval. Přesto nelze zcela vyloučit chyby. Z toho důvodu jsou všechny údaje atd. uvedeny bez jakékoli závaznosti či záruky. Výslovně prohlašujeme, že nejsou vyjádřením jakékoli lékařské rady.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, internetový analytický nástroj společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho užívání těchto webových stránek. Informace o Vašem užívání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy), vygenerované soubory cookies, budou přeneseny na servery společnosti Google v USA a tam ukládány.

Google tyto informace použije za účelem vyhodnocení Vašeho užívání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu.

Google také v určitých případech tyto informace poskytne třetím osobám, bude-li to vyžadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat dané údaje pro společnost Google. Google v žádném případě nebude spojovat Vaši IP adresu s jinými údaji, které má k dispozici. Uložení cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče, musíme Vás však upozornit, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto stránek.

Užíváním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Google bude zpracovávat údaje o Vaší osobě, a to způsobem a za účelem shora uvedeným.

Chci někoho kontaktovat. Protože chci zlepšit kvalitu svého života.

Chcete vědět, jak můžete co nejrychleji obnovit kvalitu svého života?

Oslovte s touto otázkou poradce přímo ve svém okolí, a to prostřednictvím kontaktního formuláře.

Naše poradenství je samozřejmě profesionální a přizpůsobené Vašim potřebám – přičemž Vás k ničemu nezavazuje.

Těšíme se na Vaši zprávu.