Senioren beim Strandspaziergang

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme potěšeni Vaší návštěvou naší cílové stránky a Vaším zájmem o naši společnost, naše produkty a služby. Abyste se na naší stránce mohli cítit dobře a bezpečně, bereme ochranu Vašich osobních údajů a nakládání s nimi velice vážně. V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás jménem společnosti BEMER Int. AG, Austrasse 15, FL – 9495 Triesen (dále jen „společnost“) chtěli informovat o tom, kdy Vaše údaje ukládáme a jak je používáme – samozřejmě s ohledem na platné předpisy o ochraně osobních údajů.

Společnost si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů upravit v případě, že bude nutno zapracovat případné změny ve zpracovávání osobních údajů. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nahrazuje veškeré předchozí verze prohlášení společnosti o ochraně osobních údajů, které Vám byly doručeny nebo do kterých jste mohli nahlédnout, jakož i případné odchylně znějící dohody či ujednání mezi Vámi a společností.

I. Společnost jako správce

 1. Společnost je správcem zpracovávaných osobních údajů ve smyslu Evropského nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679) (dále jen „GDPR“). 
 2. Náš zákaznický servis zastihnete na níže uvedených kontaktech:
  Telefonní číslo: +423 399 39 70 
  (Po-Čt 8–17 hod., Pá 8–15 hod.)
  [email protected]
 1. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein, Datenschutzbeauftragter BEMER, Claridenstrasse 35, P.O. Box, CH-8027 Zürich, kterou můžete kontaktovat níže uvedenými způsoby:

Telefonní číslo: +41 43 960 71 71 nebo +42 3237 42 42
(Po-Čt 8–17 hod., Pá 8–15 hod.)
[email protected]

II. Co jsou osobní údaje

 1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (jméno, adresa, datum narození atd.). V souvislosti s užíváním internetu k nim patří také např. e-mailové adresy a IP adresa.
 2. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na tuto cílovou stránku, v žádném případě se nevztahuje na webové stránky, produkty nebo služby třetích osob, i kdybyste se na tyto obsahy třetích osob dostaliodkazem z naší cílové stránky. Za obsah webových stránek, produkty či služby třetích osob nepřebíráme v této souvislosti žádnou odpovědnost. 

III. Účel

 1. Primárním účelem této cílové stránky je informovat Vás o naší společnosti, našich produktech a službách.
 2. Dále se s námi můžete spojit prostřednictvím připojeného kontaktního formuláře. Informace, které nám touto cestou sdělíte, jako je jméno, e-mailová adresa, PSČ, země a příslušný partner BEMER, použijeme pro zodpovězení Vašeho dotazu. Údaje budou vymazány, jakmile už nebudouzapotřebí, pokud ovšem jejich další (alev každém případě omezené) uložení není povinné ze zákona nebo pokud přímo nesouvisejí se smlouvou, resp. jejím uzavřením mezi Vámi a společností. V posledním zmíněném případě budou Vaše osobní údaje uloženy spolu se smluvními dokumenty.

IV. Osobní údaje shromažďované při pouhé informativní návštěvě naší webové stránky

 1. Naši cílovou stránku můžete navštívit, aniž byste nám okamžitě sdělili, kdo jste. Při pouhé informativní návštěvě naší cílové stránky ukládají naše webové servery automaticky pouze ty údaje, které nám předá Váš webový prohlížeč. Právním základem je tu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Shromažďované údaje jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom Vám naši cílovou stránku mohli prezentovat a zajistit její stabilitu a bezpečnost. Za tímto účelem jsou shromažďovány níže uvedené údaje:
   • IP adresa
   • poskytovatel webové stránky, ze které požadavek přišel
   • webová stránka
   • datum a čas přístu
   • objem přenášených dat
   • zpráva o úspěšném přístupu
   • typ a verze prohlížeče
   • operační systém
   • referrer URL, resp. stránka, kterou jste navštívil předtím
  1. Vyhrazujeme si pouze právo výše uvedená data dodatečně zkontrolovat v případě, že na základě konkrétních podkladů existuje důvodné podezření z protiprávního použití naší cílové stránky. Tyto údaje nejsou předávány třetí osobě s výjimkou případů, které jsou uvedeny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů (srov. číslo VI a VII).
  2. Výše uvedené údaje jsou automaticky vymazány po uplynutí stanovené lhůty 14 měsíců.

V. Cookies

 1. Na naší cílové stránce nejsou – až na dále uvedené výjimky – používány cookies:
  1. Pro pořádek budiž uvedeno, že z technického hlediska používáme dvoje cookies, které však nezpracovávají žádné osobní údaje, a to proto,
   1. abychom ověřili a uložili, že Vám bylo zobrazeno upozornění na cookies, a
   2. abychom nastavili vhodnou datovou velikost obrázků na naší cílové stránce vzhledem k optimalizaci rychlosti stahování a požadované kvalitě cílové stránky.
  2. Dále používáme cookies k analýze aktivit návštěvníků naší cílové stránky:
 1. Pro lepší srozumitelnost budiž na tomto místě řečeno, že cookie je malý textový soubor, který určitá webová stránka ukládá na pevný disk Vašeho počítače, aby Vám usnadnila užívání této webové stránky a aby ji přizpůsobila Vašim požadavkům. Za tím účelemodesílá tento textový soubor určité údaje straně, která jej vyslala.

VI. Souhlas

 1. V určitých případech je vyžadován Váš předběžný výslovný souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje byly zpracovány, a jen tak je jejich zpracování  přípustné. O takové vyjádření souhlasu Vás na příslušných místech naší cílové stránky žádáme, ovšem nejprve Vás informujeme o účelu a rozsahu zpracování údajů v daném konkrétním případě. Svůj souhlas udělíte aktivací příslušného kontrolního tlačítka. 

VII. Pověřené třetí strany spolupracující s naší cílovou stránkou

 1. V rámci provozu cílové stránky spolupracuje společnost, pokud je to nutné, s třetími V takových případech, je-li to pro daný účel nezbytné, společnost zmíněným třetím stranámposkytuje Vaše osobní údaje. Osobními údaji, poskytovanými v souvislosti s provozem stránky, jsou jméno a příjmení, PSČ, země a e-mailová adresa. Třetí osoby však smějí tyto informace použít pouze v zájmu splnění úkolů, které jsme jim smluvně zadali.
 2. Přehled pověřených třetích osob a jejich vlastní opatření na ochranu osobních údajů najdete v níže uvedené tabulce:
Pověřená třetí osoba
Účel poskytnutí osobních údajů
Ustanovení  pověřené třetí osoby
na ochranosobních údajů

schalk&friends GmbH
Lindwurmstraße 124
D-80337 München

+49 (89) 44 23 58-0

[email protected]

Server-Hosting

Server Log-File (automatické vymazání po 2 týdnech)

https://www.schalk-and-friends.de/datenschutz/

Cybot A/S
Havnegade 39
1058 Kopenhagen
Dänemark

Tel.: + 45 50 333 777

E-Mail: [email protected]

Firmenregisternr.: DK34624607

Zpracování a skenování údajů cookies na webové stránce

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland
Tel: +353 1 543 1000
Fax: +353 1 686 5660
E-Mail: [email protected]

Tracking (sledování)

Zobrazování YouTube videí

https://policies.google.com/privacy?hl=de

 1. Dále Vás chceme upozornit, že z hlediska občanského práva jsou partneři BEMER rovněž považováni za třetí osoby. Vaše kontaktní údaje, tzn. jméno a e-mailová adresa, budou tedy odeslány příslušnému partnerovi BEMER podle Vašeho přání, po kliknutí na příslušné tlačítko.

VIII. Vaše práva

   1. V souvislosti s Vašimi osobními údaji, které zpracováváme, máte níže uvedená práva:
    • právo na přístup ke svým osobním údajům;
    • právo na opravu, pokud Vaše údaje nejsou správné;
    • právo na výmaz, pokud tomu nebrání přednostní zohlednění právní povinnosti;
    • právo omezit zpracování Vašich osobních údajů;
    • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a
    • právo na přenosnost údajů.
   2. Vezměte laskavě na vědomí, že tato práva neplatí absolutně a že budeme za výjimečných okolností eventuálněoprávněni Váš požadavek odmítnout. Pro pořádek ještě jednou uvádíme, že i Vy máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
   3. Více se o svých právech můžete dozvědět na webových stránkách dozorových úřadů v rámci EU nebo EHP. V Lichtenštejnsku je to Úřad pro ochranu osobních údajů (Dateschutzstelle), jehož webovou stránku najdete v rubrice „Amtsstellen“ na těchto webových stránkách: https://www.llv.li/
   4.  S případnými dotazy ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se laskavě obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (Datenschutzbeauftragte), jehož kontaktní údaje uvádíme na začátku tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
   5. Nesouhlasíte-li se zpracováváním Vašich osobních údajů, máte  také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro další informace v této věci se laskavě obraťte na lichtenštejnské webové stránky uvedené výše v této hlavě.

Chci někoho kontaktovat. Protože chci zlepšit kvalitu svého života.

Chcete vědět, jak můžete co nejrychleji obnovit kvalitu svého života?

Oslovte s touto otázkou poradce přímo ve svém okolí, a to prostřednictvím kontaktního formuláře.

Naše poradenství je samozřejmě profesionální a přizpůsobené Vašim potřebám – přičemž Vás k ničemu nezavazuje.

Těšíme se na Vaši zprávu.