Senioren lopen op het strand

Privacyverklaring

We verheugen ons op uw bezoek aan onze landingspagina en op uw belangstelling voor onze onderneming, onze producten en diensten. Zodat u zich tijdens uw bezoek aan onze landingspagina veilig en goed voelt, hechten we veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan. Met de volgende opmerkingen inzake gegevensbescherming willen we u daarom in naam van BEMER Int. AG, Austrasse 15, FL – 9495 Triesen (hierna ‘maatschappij’) informeren wanneer we welke gegevens opslaan en hoe we deze gebruiken – vanzelfsprekend rekening houdend met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

De maatschappij behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen een aan te passen aan mogelijke veranderingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring vervangt de vorige versies van de privacyverklaringen van de maatschappij, die u ontvangen of bekeken heeft, evenals eventuele afwijkende overeenkomsten en afspraken tussen u en de maatschappij.

I. Verantwoordelijke onderneming

 1. De maatschappij is verantwoordelijke voor de verwerkte persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679) (hierna ‘AVG’).
 2. Onze klantenservice bereikt u als volgt:
  telefoonnummer: +423 399 39 70
  (ma-do 8-17 uur, vr 8-15 uur).
  [email protected]
 3. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Grant Thornton Zwitserland/Liechtenstein, functionaris voor gegevensbescherming BEMER, Claridenstrasse 35, P.O. Box, CH-8027 Zürich, die u als volgt kunnen bereiken:
  telefoonnummer: +41 43 960 71 71 of +42 3237 42 42
  (ma-do 8-17 uur, vr 8-15 uur).
  [email protected]

II. Wat zijn persoonsgegevens?

 1. Persoonsgegevens zijn alle gegevens en informatie die betrekking hebben op een bepaalde of mogelijk te bepalen natuurlijke persoon (naam, adres, geboortedatum, enz.). I.v.m. het internet behoren daartoe ook e-mailadres en IP-adres.
 2. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze landingspagina en in geen geval op website, producten en diensten van derden, ook indien u evt. via een link van onze landingspagina naar de inhoud van derden doorgeleid wordt. In dat verband zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website, producten of diensten van een derde.

III. Doeleinden

 1. Deze landingspagina wil u in de eerste plaats informatie verschaffen over onze onderneming, producten en diensten.
 2. Via het beschikbare contactformulier kunt u met ons contact opnemen. De daarin meegedeelde informatie, zoals naam, e-mailadres, postcode, land en bevoegde BEMER partner wordt door ons opgeslagen om uw aanvraag te beantwoorden. Deze informatie wordt gewist zodra die niet meer nodig is, tenzij wettelijke bewaarverplichtingen de permanente (en eventueel beperkte) opslag vereisen of deze rechtstreeks samenhangt met een overeenkomst of af te sluiten overeenkomst tussen u en de maatschappij. In het laatste geval worden de gegevens van uw aanvraag opgeslagen samen met de documentatie voor de overeenkomst.

IV. Verwerkte persoonsgegevens bij een louter informatief bezoek aan onze landingspagina

 1. U kunt onze landingspagina bezoeken zonder ons meteen mee te delen wie u bent. Bij louter informatief gebruik van de landingspagina slaan onze webservers automatisch informatie op die uw browser ons doorgeeft. We baseren ons daarbij op art. 6, lid 1, lit. f AVG. De verzamelde informatie is voor ons technisch nodig om u onze landingspagina te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen. Daartoe worden de volgende gegevens verzameld:
  • IP-adres
  • aanvragende provider
  • website
  • datum, tijdstip van de opvraging
  • overgedragen hoeveelheid gegevens
  • melding over een geslaagde opvraging
  • browsertype en -versie
  • besturingssysteem
  • doorverwijzende URL resp. voordien bezochte website
 2. We behouden ons het recht voor bovengenoemde gegevens later te controleren als door concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat onze landingspagina onwettig wordt gebruikt. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, indien deze niet in deze privacyverklaring vermeld zijn (zie punt VI en XI).
 3. Bovengenoemde gegevens worden automatisch na een bepaalde periode van 14 maanden gewist.

  Overige persoonsgegevens worden alleen verzameld als u via het contactformulier met ons contact opneemt. Door het versturen van het contact- of registratieformulier geeft u toestemming dat we de daarin vermelde gegevens voor de in punt III (2) vermelde doeleinden verwerken en opslaan. 

V. Cookies

 1. Op onze landingspagina worden – met uitzondering van de volgende opsomming – geen zog. ‘cookies’ gebruikt.
  1. Voor de goede orde vermelden we dat we om technische redenen twee cookies gebruiken, die echter geen persoonsgegevens verwerken, met name
   1. om vast te stellen en te onthouden dat een opmerking inzake cookies werd weergegeven en
   2. om de gepaste bestandsgrootte van de afbeeldingen op onze landingspagina te achterhalen door de downloadsnelheid te optimaliseren en de vereiste kwaliteit van de landingspagina te leveren.
  2. We gebruiken bovendien cookies om het surfgedrag van de bezoekers van onze landingspagina te analyseren:
 1. Voor een beter begrip vermelden we hier dat een cookie een klein tekstbestand is, dat door een website op uw harde schijf wordt opgeslagen om het gebruik van de website te vereenvoudigen en aan uw behoeften aan te passen. Daartoe stuurt het tekstbestand echter bepaalde informatie naar de plaats, die het cookie gebruikt.

VI. Toestemming

 1. In bepaalde gevallen moet u voordien uitdrukkelijk toestemming geven voor de gegevensverwerking, zodat deze toegelaten is. Deze verklaring van toestemming vragen we telkens op plaatsen op onze landingspagina, waar dat van toepassing is, en pas nadat we u geïnformeerd hebben over het doeleinde en de omvang van de gegevensverwerking in dit concrete geval. U geeft uw toestemming door een vakje aan te vinken. 

VII. Derden in opdracht voor onze landingspagina

 1. Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Landingpage zieht die Gesellschaft Dritte bei, sofern dies notwendig ist. Diesfalls gibt sie personenbezogene Daten über Sie an diese weiter, sofern und soweit es für diesen Zweck erforderlich ist. 
 2. Betroffene personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Betrieb sind namentlich Vor- und Nachname, Postleitzahl, Land, E-Mail-Adresse. Diese Dritten dürfen die Informationen lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgaben in unserem Auftrag nutzen.
 3. Eine Übersicht der beauftragten Dritten und deren eigenen Datenschutzbestimmungen finden Sie in nachfolgender Tabelle:

Derden met opdracht van ons

Doel van het doorgeven van persoonsgegevens

Privacyverklaringen van deze derde ondernemingen

schalk&friends GmbH

Lindwurmstraße 124
D-80337 München

+49 (89) 44 23 58-0

[email protected]

Serverhosting

Server logbestand (automatische wissing na 2 weken)

https://www.schalk-and-friends.de/datenschutz/

Cybot A/S
Havnegade 39
1058 Kopenhagen
Denemarken

Tel.: + 45 50 333 777

E-mail: [email protected]

Registernr. onderneming: DK34624607

Verwerken & scannen van cookiegegevens op de website 

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Ierland
Tel: +353 1 543 1000
Fax: +353 1 686 5660
E-Mail: [email protected]

Tracking
Weergave YouTube-video’s

 

https://policies.google.com/privacy?hl=de

 1. Tot slot wijzen we u erop dat ook BEMER partners privaatrechtelijk als derden te beschouwen zijn. Indien u dat bij uw selectie op de landingspagina wenst, worden de contactgegevens, zoals naam en e-mailadres, aan de bevoegde BEMER partner doorgegeven.

VIII. Uw rechten

 1. In verband met persoonsgegevens die we over u verwerken, heeft u:
  • recht van inzake;
  • recht op rectificatie, indien de gegevens niet correct zijn;
  • recht op wissing, tenzij wetgeving anders bepaalt;
  • het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen;
  • het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en
  • recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. Gelieve er nota van te nemen dat deze rechten niet absoluut gelden en dat we eventueel het recht hebben aanvragen te weigeren, als dat bij uitzondering toegelaten is. Voor de duidelijkheid vermelden we ten slotte nogmaals dat u ook het recht heeft uw gegeven toestemming voor verwerking te herroepen.
 3. Over uw rechten verneemt u meer op de verschillende websites van de toezichthoudende autoriteiten binnen de EU of de EER. In Liechtenstein is dat de gegevensbeschermende autoriteit, waarvan u de website op de volgende landingspagina vindt:
  https://www.llv.li/
 4. Alle vragen aan ons over de verwerking van uw persoonsgegevens, stelt u aan onze toezichthouder voor gegevensbescherming, van wie u de contactgegevens aan het begin van deze privacyverklaring vindt.
 5. Als u het niet eens bent met onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie hierover raadpleegt u de website, vermeld in het vorige punt.

Zo neem ik contact op. Omdat ik kies voor levenskwaliteit.

Bent u benieuwd hoe u uw levenskwaliteit nog sneller kunt terugkrijgen?

Via het contactformulier bereikt u meteen uw adviseur in de buurt.

Ons advies is vanzelfsprekend professioneel en individueel op u afgestemd – zonder verplichtingen voor u.

We kijken uit naar uw bericht.