Seniorer som går på stranden

Personvernerklæring

Vi gleder oss over at du besøker vår destinasjonsside og over din interesse for bedriften vår og produktene og tjenestene våre. For at du skal føle deg sikker og vel på destinasjonssiden vår, tar vi vernet av dine personlige opplysninger samt den fortrolige behandlingen av disse, på største alvor. Med følgende informasjon om personvern vil vi derfor på vegne av BEMER Int. AG, Austrasse 15, FL – 9495 Triesen (heretter kalt «selskap») informere deg om når vi lagrer hvilke opplysninger og hvordan vi bruker dem – selvsagt i det vi tar hensyn til gjeldende personvernforskrifter.

Selskapet forbeholder seg retten til å modifisere denne personvernerklæringen for å kunne gjenspeile eventuelle endringer som for eksempel personopplysninger. Denne personvernerklæringen erstatter de tidligere utgaver av personvernerklæringen du har mottatt fra selskapet eller kunnet ta innsyn i, samt eventuelle overenskomster og avtaler mellom deg og selskapet som avviker fra denne.

I. Ansvarlig selskap

 1. Selskapet er ansvarlig for de behandlede personopplysningene i henhold til den europeiske personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) (heretter kalt «PVF»). 
 2. Vår kundeservice når du på:
  telefonnummer: +423 399 39 70
  (ma-to kl. 8-17, fr kl. 8-15).
  [email protected]
 3. Vårt personvernombud er Grant Thornton Sveits/Liechtenstein, personvernombud hos BEMER, Claridenstrasse 35, P.O. Box, CH-8027 Zürich, og du når ham på:
  telefonnummer: +41 43 960 71 71 eller +42 3237 42 42
  (ma-to kl. 8-17, fr kl. 8-15).
  [email protected]

II. Hva er personopplysninger?

 1. Personopplysninger er alle opplysninger og all informasjon som gjelder for en bestemt naturlig person eller en naturlig person som kan bestemmes (navn, adresse, fødselsdato etc.). I sammenheng med internettsider omfatter dette f.eks. også e-postadresser og IP-adressen.
 2. Denne personvernerklæringen gjelder kun for denne destinasjonssiden og ikke på noen måte for tredjeparts nettsider, produkter og tjenester, også dersom du eventuelt føres videre til tredjeparts innhold via en lenke på vår destinasjonsside. I denne sammenheng overtar vi intet ansvar for innholdet på en tredjeparts nettside eller for dennes produkter eller tjenester.

III. Formål

 1. Denne destinasjonssiden har primært som formål å informere deg om bedriften vår samt produktene og tjenestene våre.
 2. Dermed kan du ta kontakt med oss via kontaktskjemaet der. Opplysningene du da oppgir, som navn, e-postadresse, postnr., land og ansvarlig BEMER-partner, lagrer vi for å kunne besvare henvendelsen din. De slettes så snart de ikke lenger er nødvendige, såfremt ikke lovfestede oppbevaringsfrister krever fortsatt (og eventuelt innskrenket) lagring, eller de står i direkte sammenheng med en avtale eller en avtaleinngåelse mellom deg og selskapet. I sistnevnte tilfelle vil opplysningene fra forespørselen din lagres sammen med avtaledokumentene.

IV. Behandlede personopplysninger ved rent informativt besøk på vår destinasjonsside

 1. Du kan besøke destinasjonssiden vår uten umiddelbart å redegjøre for hvem du er. Ved ren informativ bruk av destinasjonssiden lagrer våre nettservere automatisk den informasjonen din nettleser formidler til oss. Her henviser vi til art. 6 avsn. 1 bokst. f i EU-GDPR. Opplysningene som innhentes, er teknisk nødvendige for oss for å kunne vise deg destinasjonssiden vår og garantere sidens stabilitet og sikkerhet. Følgende opplysninger innhentes:
  • IP-adresse
  • Tilbyderen forespørselen kommer fra
  • Nettside
  • Dato og tidspunkt for besøket
  • Overført datamengde
  • Melding om vellykket besøk
  • Nettlesertype og -versjon
  • Operativsystem
  • Referrer URL el. forrige besøkte nettside
 2. Vi forbeholder oss kun retten til å kontrollere opplysningene ovenfor i etterhånd dersom konkrete holdepunkter gir grunn til berettiget mistanke om lovstridig bruk av vår destinasjonsside. Disse opplysningene blir ikke gitt videre til tredjepart, såfremt det ikke redegjøres for dette i denne personvernerklæringen (jfr. punkt VI og XI).
 3. Ovennevnte opplysninger slettes automatisk etter en fastlagt tid på 14 måneder.

  Videre personopplysninger innhentes kun hvis du tar kontakt med oss ved hjelp av kontaktskjemaet. Ved å sende kontakt- eller registreringsskjemaet samtykker du i at vi kan behandle og lagre de opplysningene du gir der til det formål som er beskrevet under punkt III (2).

V. Cookies

 1. Med unntak av listen nedenfor lagres ingen såkalte «cookies» (informasjonskapsler) på destinasjonssiden vår:
  1. For ordens skyld vil vi nevne at vi i teknisk sammenheng bruker to cookies. Disse bearbeider imidlertid ingen personopplysninger og brukes
   1. for å fastslå om og fastholde at det vises en melding om cookies og
   2. for å beregne egnet filstørrelse på bildene på destinasjonssiden vår med det formål å optimalisere nedlastingshastigheten og den nødvendige kvaliteten på destinasjonssiden.
  2. Vi bruker cookies for å analysere surfeatferden til de som besøker destinasjonssiden vår:
 1. For bedre forståelighet vil vi her nevne at en cookie er en liten tekstfil som en nettside lagrer på harddisken din for å forenkle din bruk av nettsiden og tilpasse den etter dine behov. I den forbindelse sender tekstfilen imidlertid bestemte opplysninger til det stedet som har tatt denne tekstfilen i bruk.

VI. Samtykke

 1. I enkelte tilfeller må du på forhånd uttrykkelig samtykke i denne databehandlingen, slik at den blir tillatt. Denne samtykkeerklæringen krever vi på de stedene på destinasjonssiden vår der et slikt tilfelle foreligger, og først etter at vi har informert deg om formål med og omfang av databehandlingen i dette konkrete tilfellet. Ditt samtykke gir du ved å aktivere en tilsvarende avmerkingsboks.

VII. Autorisert tredjepart i sammenheng med vår destinasjonsside

 1. I sammenheng med driften av destinasjonssiden vår innhenter selskapet en tredjepart såfremt dette er nødvendig. I dette tilfelle gis personopplysninger om deg videre til dem i den grad og i det omfang dette er nødvendig for dette formålet.
 2. De personopplysninger dette gjelder i sammenheng med driften er for- og etternavn, postnummer, land og e-postadresse. Denne tredjepart kan bruke denne informasjonen kun til å oppfylle sin oppgave på vegne av oss.
 3. En oversikt over autoriserte tredjeparter og deres egne personvernopplysninger finner du i tabellen nedenfor:

Autoriserte tredjeparter

Formål med videregivelse av personopplysningene

Disse tredjeparters personvernbestemmelser

schalk&friends GmbH
Lindwurmstraße 124
D-80337 München
Tyskland

+49 (89) 44 23 58-0

[email protected]

Server-hosting
Server-loggfil (automatisk sletting etter to uker)

https://www.schalk-and-friends.de/datenschutz/

Cybot A/S
Havnegade 39
1058 København
Danmark
Tel.: + 45 50 333 777
E-post: [email protected]

Foretaksnr.: DK34624607

Behandling og skanning av cookie-data på nettsiden

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland
Tel: +353 1 543 1000
Faks: +353 1 686 5660
E-post: [email protected]

Sporing
Visning Youtube videoer

 

https://policies.google.com/privacy?hl=de

 1. Til slutt gjør vi oppmerksom på at også BEMER-partnere sivilrettslig sett er å kvalifisere som tredjepart. Såfremt du i forbindelse med dine valg på destinasjonssiden ønsker det, vil vi overføre dine kontaktopplysninger som navn og e-postadresse til ansvarlig BEMER-partner.

VIII. Dine rettigheter

 1. I sammenheng med personopplysninger vi behandler om deg, har du:
  • rett til innsyn;
  • rett til retting, dersom disse ikke er korrekte;
  • rett til sletting, såfremt det ikke foreligger overordnede lovbestemmelser;
  • rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses;
  • rett til å protestere mot at dine personopplysninger behandles; og
  • rett til dataportabilitet.
 2. Vi ber deg ta til etterretning at disse rettighetene ikke gjelder absolutt, og at vi eventuelt er berettiget til å avvise forespørsler dersom dette unntaksvis er tillatt. For ordens skyld påpeker vi nok en gang at du også har rett til å trekke tilbake et gitt samtykke til behandling.
 3. Du kan lese mer om rettighetene dine på de forskjellige hjemmesidene til tilsynsmyndighetene innenfor EU eller EØS. I Liechtenstein er dette Datenschutzstelle, deres hjemmeside finner du på følgende destinasjonsside:
  https://www.llv.li/
 4. Eventuelle spørsmål til oss vedrørende behandlingen av dine personopplysninger bes du rette til vårt personvernombud. Vedkommendes kontaktopplysninger finner du øverst i personvernerklæringen.
 5. Dersom du ikke er innforstått med behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å klage til tilsynsmyndighetene. For nærmere informasjon om dette bes du konsultere den hjemmesiden som står oppført under dette punktet.

Her får jeg kontakt. Fordi jeg velger livskvalitet.

Du vil vite hvordan du kan få tilbake livskvaliteten enda raskere?

Via kontaktskjemaet får du direkte kontakt med rådgiveren i nærheten av deg.

Rådgiverne våre er selvsagt profesjonelle, og de er innstilt på dine behov – og uten forpliktelser for deg.

Vi gleder oss til å høre fra deg.