Pensionärer som går på stranden

Förbättrad mikrocirkulation: för ren, sann livsglädje och bättre livskvalitet

Livet är ofta fullt av dynamik. Stress, för lite sömn, ensidig kost, osunda levnadsvanor, sjukdomar och åldersbegränsningar verkar nästan normalt för oss. Men återhämtning är ett krav i vår moderna tid. Därför är allt fler människor i hela världen intresserade av apparaturen från BEMER. Den feedback vi får varje dag om BEMER och fysikalisk vaskulär terapi, om dess verkan och tillämpning, är övertygande. Det är därför så många människor köper BEMER Classic-Set eller BEMER Pro-Set.

Par som går på stranden

Det är aldrig för tidigt för BEMER.

Är den fysiska och psykiska förmågan sämre? Hör smärtor och begränsningar till vardagen? Låter återhämtningen vänta på sig? Även om vi kanske inte känner mycket i början: Många sjukdomar är relaterade till otillräcklig försörjning av vävnad och organ och en störd mikrocirkulation. De pumpande rörelserna hos de minsta blodkärlen går långsammare. Blodcellerna inväntar nu viktigt stöd så att de kan utföra sina uppgifter i kroppen igen, på ett sätt som motsvarar en hälsosam organism.

Det är dags för BEMER-terapi eftersom …

  1. En ihållande energibrist i celler kan leda till en försämrad fysisk och psykisk förmåga.
  2. Immunsystemet bör stärkas så att känsligheten för infektioner kan minska.
  3. Nedsatt organfunktion och kroniska organstörningar kan leda till följdsjukdomar.
Två pensionärer på en cykel

BEMER förbättrar en nedsatt blodcirkulation hos de minsta blodkärlen och är därmed ett effektivt stöd för hela kroppen.*

  1. Vid befintlig sjukdom vill du hantera sjukdomsförloppet bättre.
  2. Störningar i mikrocirkulationen hämmar återhämtnings- och läkeprocesser. Ihållande sårläkningsstörningar kan också förekomma.
  3. Det är viktig att flytta belastningsgränsen för stress. Eftersom stress kan ha en negativ inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa.
*(Klopp, R. C., Niemer, W., & Schulz, J. (2013). Wirkungen einer physikalischen Stimulierung der spontanen arteriolären Vasomotion bei Rehabilitanden unterschiedlichen Alters. Journal of Complementary and Integrative Medicine, 10(Suppl), S15-S24.)

Tillbaka till ditt bästa jag, det är du värd

BEMER® fysikalisk vaskulär terapi är en behandling som har en riktad och specifik effekt på kärl och delar av kärlsystemet och används för att förbättra en nedsatt mikrocirkulation. Läkare känner till de många exemplen på tillämpning, behandlingen och rapporterade erfarenheter med BEMER och uppskattar möjligheterna med fysikalisk vaskulär terapi – och många människor är övertygade av effekten utifrån sin egen erfarenhet av BEMER hemma.

Grundprincipen? Ett pulserande magnetfält – en fortsatt utveckling av magnetfältsterapi, där effekten inte uppnås genom själva magnetfältet, utan via  en signalkonfiguration som överförs med hjälp av magnetfältet. Denna speciella verkningsmekanism är vetenskapligt bevisad. Och: BEMER kan avvara kemiska eller biologiska ämnen och deras eventuella biverkningar.

Här finns kontaktuppgifter. Eftersom jag bestämmer mig för livskvalitet.

Du vill veta hur du kan återfå din livskvalitet ännu snabbare?

Med kontaktformuläret kommer du direkt till en konsult nära dig.

Vår rådgivning är självklart professionell och anpassad efter dina behov – och utan förpliktelser för dig.

Vi ser fram emot ditt meddelande.